Utskott

Fanvakten

Fanvakten för LAOS:s fana och ansvarar för LAOS i ceremoniella sammanhang.

Förste fanbärare/Traditionsofficer: Axel Rosenqvist, Ingengörtrupperna

Mässdirektionen

Mässdirektionen anordnar sittningar och aktiviteter i mässen.

Mässdirektör: Maximilian Jahnke, Amfibiet

Mässofficer: Per Granlund, Kavalleriet

Kommendantstaben

Kommendantstaben sköter underhållet av mässen.

Kommendant: Viggo Fexe, Ingenjörtrupperna

Repsoldat: vakant

Psyopsdirektionen

Psyopsdirektionen sköter föreningens närvaro på sociala medier.

Psyopsdirektör/Keyboard Warrior: Erik Henriksson, Kavalleriet

Psyopsoperatör/Fotograf: vakant

Valberedningen

Valberedningen tar emot nomineringar och leder valmöte av nästkommande styrelse.

Ordförande valberedningen: Axel Rosenqvist, Ingenjörtrupperna

Ledamot valberedningen: Johannes Lindell, Ingenjörtrupperna

Ledamot valberedningen: Ludvig Delvret, Ingengörtrupperna

Revisionen

Föreningens granskande organ.

Revisor: Johan Sabel, Signaltrupperna