Utskott

Fanvakten

Fanvakten för LAOS:s fana och ansvarar för LAOS i ceremoniella sammanhang.

Förste fanbärare/Kronfänrik : Bror Styren, Amfibiekåren
Andre fanbärare/Traditionsofficer: Karl Hugo, Signaltrupperna

 

Mässdirektionen

Mässdirektionen anordnar sittningar och aktiviteter i mässen.

Mässdirektör: Axel Rosenqvist, Ingenjörtrupperna

Mässofficer: Johannes Lindell, Ingenjörtrupperna

Mässofficer: Ludvig Delvret, Ingenjörtrupperna

Mässofficer: Ivar Lidström, Ingenjörtrupperna

Mässofficer: Joel Dahl, Ingenjörtrupperna

Mässofficer: Erik Malmgren, Hemvärnet

 

Kommendantstaben

Kommendantstaben sköter underhållet av mässen.

Repsoldat: Axel Gerdstigen, Kavalleriet

Repsoldat: Erik Henriksson, Kavalleriet

 

Psyopsdirektionen

Psyopsdirektionen sköter föreningens närvaro på sociala medier.

Psyopsdirektör/Keyboard Warrior: Hugo Ekström, Amfibiekåren

Psyopsoperatör/Fotograf: Erik Henriksson, Kavalleriet