Utskott

Fanvakten

Fanvakten för LAOS:s fana och ansvarar för LAOS i ceremoniella sammanhang.

Förste fanbärare: Erik Malm, Luftvärnet

Traditionsofficer: Axel Rosenqvist, Ingenjörtrupperna

Mässdirektionen

Mässdirektionen anordnar sittningar och aktiviteter i mässen.

Mässdirektör: Johan von Friesendorff, Luftvärnet

Mässofficer: Erik Malm, Luftvärnet

Mässofficer: Samuel Lither, Ingenjörtrupperna

Kommendantstaben

Kommendantstaben sköter underhållet av mässen.

Kommendant: Ludwig Müchler, Pansartrupperna

Repsoldat: Vakant

Psyopsdirektionen

Psyopsdirektionen sköter föreningens närvaro på sociala medier.

Psyopsdirektör/Keyboard Warrior: Oscar Fribing Fegler, Pansartrupperna

Psyopsoperatör/Fotograf: vakant

Valberedningen

Valberedningen tar emot nomineringar och leder valmöte av nästkommande styrelse.

Ordförande valberedningen: Axel Rosenqvist, Ingenjörtrupperna

Ledamot valberedningen: Johannes Lindell, Ingenjörtrupperna

Ledamot valberedningen: Maximilian Jahnke, Amfibiet

Revisionen

Föreningens granskande organ.

Revisor: Gustaf Sedin, Kavalleriet