Jag har gjort GMU

Har du enbart gjort GMU (en tre månader lång utbildning som existerade åren mellan värnpliktens nedläggning och GU:s tillkomst) och inte tog anställning efteråt måste du söka anställning hos försvaret och tjänstgöra till dess du har samma behörighet att söka officersutbildningar som de som gjort GU. Är du akademiker behöver du dock inte göra det, se Jag har ingen militär erfarenhet men en civil högskoleexamen.