Jag har gjort GU men inte som gruppchef

Om du inte har gruppchefsutbildning men fortfarande vill söka en officersutbildning finns möjlighet att läsa Officersprogrammet och innan utbildningsstart genomföra en förberedande officerskurs (FOK).

Läs mer på försvarsmaktens hemsida.