Det finns flera sätt att bli officer på. Det finns dessutom olika typer av officerare.

En Officer, även kallad taktisk officer, är ett militärt befäl, med ansvar för personal och beslutsfattande. Läs mer på försvarsmaktens hemsida.

En Specialistofficer är en expert på en funktion (exempelvis ledning) eller ett system (ex granatgevär). Läs mer på försvarsmaktens hemsida.

 

En yrkesofficer är anställd på heltid av försvarsmakten. Alla fast anställda officerare och specialistofficerare är således yrkesofficerare.

En reservofficer är anställd på deltid av försvarsmakten. Hur ofta och hur länge reservofficeraren tjänstgör varierar med individuella tjänstgöringsplaner som reservofficeraren och dennes förband enas om. Reservofficerare kan vara både officerare eller specialistofficerare. Läs mer på försvarsmaktens hemsida.