Styrelse VT19

Ordförande : Mårten Matell, Infanteriet
Sekreterare: Christopher Ogesjö, Kavalleriet
Mässdirektör : Axel Rosenqvist, Ingenjörtrupperna
Skattmästare : Felix Adolfsson, Pansartrupperna
Ledamot : Anton Håkansson, Pansartrupperna
Ledamot : Erik Brundin, Finska marinen
Ledamot : André Hansson, Kavalleriet
Förste fanbärare :  Bror Styren, Amfibiekåren
Andre fanbärare: Karl Hugo, Signaltrupperna