Styrelse

Ordförande : Otto Silfverschiöld, Kavalleriet

Vice Ordförande: Carl Möller, Kavalleriet

Sekreterare: Truls Hambraeus, Pansartrupperna

Skattmästare: Oscar Fribing Fegler, Pansartrupperna

Mässdirektör: Johan von Friesendorff, Luftvärnet

Kommendant: Ludwig Müchler, Pansartrupperna

Ledamot: Walter Taivassalo, Nylands Brigad

Suppleant: Nils Lindell, Ingenjörtrupperna

Suppleant: Per Granlund, Kavalleriet

Inspector: juris doctor Olof Beckman, Kavalleriet