Styrelse VT19

Ordförande: Bror Styren, Amfibiekåren
Vice Ordförande : Mårten Matell, Infanteriet
Skattmästare : Erik Brundin, Finska marinen
Mässdirektör : Axel Rosenqvist, Ingenjörtrupperna
Ledamot : Kristian Folkesson, Ingenjörtrupperna
Ledamot : Samuel Åhs Pontén, Pansartrupperna
Ledamot : André Hansson, Kavalleriet
Fanbärare : Karl Hugo, Signaltrupperna