Styrelse

Ordförande : Mårten Matell, Infanteriet
Sekreterare: Christopher Ogesjö, Kavalleriet
Mässdirektör : Axel Rosenqvist, Ingenjörtrupperna
Skattmästare : Felix Adolfsson, Pansartrupperna
Ledamot : Anton Håkansson, Pansartrupperna
Ledamot : Erik Brundin, Finska marinen
Ledamot : André Hansson, Kavalleriet

 

Inspector: juris doctor Olof Beckman, Kavalleriet