Styrelse

Ordförande : Axel Rosenqvist, Ingenjörtrupperna

Vice Ordförande: Johannes Lindell, Ingenjörtrupperna

Skattmästare: Gustav Sedin, Kavalleriet

Sekreterare: Otto Silvferschiöld, Kavalleriet

Mässdirektör: Oscar Fribing, Pansartruppperna

Ledamot: Nils Lindell, Ingenjörtrupperna

Ledamot: Johan Sabel, Signaltrupperna

Suppleant: Felix Adolfsson, Pansartrupperna

Suppleant: Ludvig Delvret, Ingenjörtrupperna

Inspector: juris doctor Olof Beckman, Kavalleriet