Styrelse

Ordförande : Felix Adolfsson, Pansartrupperna

Vice Ordförande: Axel Rosenqvist, Ingenjörtrupperna

Sekreterare: Kevin Sundin, Pansartrupperna

Mässdirektör: Johannes Lindell, Ingenjörtrupperna

Ledamot: Samuel Åhs Pontén, Pansartrupperna

Ledamot: Ivar Lidström, Ingenjörtrupperna

 

Inspector: juris doctor Olof Beckman, Kavalleriet