Jag har ingen militär erfarenhet men en civil högskoleexamen

SOFU

För innehavare av en kandidatexamen (eller 180 hp inom samma program om man läser ex civilingenjör på LTH och således får ut sin examen först efter 300 hp) finns en särskild officersutbildning, benämnd Särskild Officersutbildning (SOFU). SOFU är 12 månader lång och efter examen blir du officer (yrkesofficer). Saknar du militär erfarenhet helt så föregås utbildningen av en sex månader lång militär utbildning. Under SOFU anställs du innan utbildningsstart, så under hela utbildningen får du lön. Som en konsekvens av att utbildningen sker efter anställning söker man den som vilket jobb som helst i försvarsmaktens jobbportal. SOFU förekommer i fyra varianter, den ”vanliga” SOFU och tre stycken SOFU OFSK (officer med särskild kompetens) för medicinare, meteorologer och ingenjörer.

SOFU (vanlig)

Riktar sig till dig som efter utbildningen tänker dig samma karriär som de officerare som gått på Officersprogrammet.

Läs mer om SOFU på försvarsmaktens hemsida.

SOFU OFSK – FÖMED

Riktar sig till dig med medicinsk utbildning. Efter examen kommer du få en tjänst som är relaterad till din civila utbildning. Exempel på medicinska utbildningar som är intressanta är läkare, sjuksköterskor och apotekare. Medicinsk personal fyller en mycket viktig funktion i en krigsmakt då skador och sjukdomar lätt uppkommer i kris- och krigssituationer

SOFU OFSK – FÖMET

Riktar sig till dig med meteorologisk utbildning. Efter examen kommer du få en tjänst som är relaterad till din civila utbildning. En försvarsmeteorologs uppgift är att ta fram väderprognoser för officerare, detta är av betydelse för till exempel flygvapnet när de planerar uppdrag. Läs mer om befattningen på försvarsmaktens hemsida.

SOFU OFSK – FÖING

Riktar sig till dig med teknisk utbildning. Efter examen kommer du få en tjänst som är relaterad till din civila utbildning. En försvarsingenjör arbetar med de komplexa tekniska system som försvarsmakten använder sig av. På dessa tekniska system ställs större krav än annars på bland annat säkerhet och pålitlighet.

 

Deltidsläkare

ST

För läkare som genomfört ST-tjänst (eller i vissa fall gjort minst 3 år av sin ST) finns möjlighet till deltidsanställning i försvarsmakten. Framförallt efterfrågas specialiteterna kirurgi, anestesi samt allmänmedicin och i vissa fall ortopedi, akutsjukvård, radiologi eller psykiatri.

Du anställs som officer (reservofficer) men kommer inte arbeta som stabsläkare eller motsvarande utan enbart kliniskt. Tjänstgöringen är några veckor per år och består av utbildningar, övningar eller insatser. Om förbandet du tillhör skall bemanna en utlandsinsats är det främst dig och ditt operationslag som förväntas bemanna insatsens sjukvårdsbefattningar. Positiv inställning till utlandstjänst är därför efterfrågat.

Du genomför inledningsvis en Grundläggande Soldatutbildning (GSU INT) i fem veckor, och utbildas därefter genom ditt förbands försorg under din årliga tjänstgöring.

Deltidstjänsterna söks genom jobbportalen.

Prova på-helg för ”yngre” läkarstudenter

För dig som läser minst T9 eller max genomfört ett år av din ST-tjänstgöring anordnar Försvarsmedicinskt centrum (FömedC) prova på-helger där du under 48h får bekanta dig med sjukvården i Försvarsmakten. Intresseanmälan för prova på-helger görs till medicinalrekrytering@mil.se (namn, e-postadress och yrkesbakgrund kommer registreras av FM om du anmäler dig till en prova på-helg).

 

Läkare under övning LIV 19. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten