Historia

Lunds Akademiska Officerssällskap, LAOS, grundades 1960 av nyutexaminerade reservofficerare som studerade vid Lunds Universitet och ville förena det akademiska livet med det militära i en studentikos anda.
Emblemet med ugglan och svärdet, liksom devisen “ad utrumque paratus” – till bådadera beredd – åsyftar bildning och försvar, eller om man så vill att LAOS med intellektuella medel verkar för en säker omvärld.

LAOS verkar för att sprida intresse och kunskap om försvars- och säkerhetsfrågor.
Sällskapet är i sitt arbete helt fristående från både Försvarsmakten och Universitetet. Hos oss är det alltid högt i tak och debatten är livlig. Sextiotalet var en turbulent tid politiskt, inte minst försvarspolitiskt. När ÖB Stig Synnergren höll föredrag på en studentafton arrangerad av LAOS krävdes inte mindre än sexton säkerhetspoliser för att lotsa honom från Stora salen i AF till mässen. Uttalade anti-föreningar bildades, något som också skett så sent som på nittiotalet. Men LAOS stod på sig och arrangerade flera försvarsutställningar med bland annat ett Drakenplan utställt i Lundagård.
Idag består verksamheten i föredrag, debatter och studiebesök. Dessa följs av sittning på vår mäss med hemkryddad snaps och egna visor. En gång per år anordnar LAOS ett större evenemang. Sällskapet arrangerade 1997 seminariet “Bridging the Baltic” som handlade om säkerhetsordningen kring Östersjön. Seminariet rönte stor uppmärksamhet och besöktes av flera hundra personer, framförallt studenter, från Sverige, men också från andra länder.

1998 anordnade LAOS “Försvarsutställning 98 – Ett vassare försvar” i Lundagård.
Arrangemanget bestod av tre delar: materielutställning med inriktning på den senaste materiel-anskaffningen inom Sveriges försvar, debattafton på temat “Vad får försvaret kosta?” samt försvarsindustrins- och försvarets arbetsmarknadsdagar. Under hösten 1999 arrangerade sällskapet seminariet “Utmaning Europa”. Under två dagar fick besökarna lyssna till föredrag av ledande politiker, akademiker, journalister, diplomater och officerare.
Seminariet avslutades med en debatt på temat “A New Path for Britain – A New Path for Europe”. I panelen deltog ingen mindre än Storbritanniens ÖB Sir General Charles Guthrie.
Seminariet var välbesökt och rönte stor massmedial uppmärksamhet.

Att LAOS har en bra kombination av seriös och studentikos verksamhet har fört med sig att vi åtnjuter stor respekt bland många beslutsfattare. ÖB ska till en nyutnämnd generalmajor ha sagt att man blir inte varm i kläderna förrän man har hållit ett föredrag på LAOS. Även H M Konungen besökte LAOS på hösten 1995, för att inviga den diskmaskin som sponsrats till sällskapet. Lunds Akademiska Officerssällskap hälsar Dig härmed varmt välkommen till gemenskapen i LAOS och på vår Mäss.