Jag har ingen militär erfarenhet och ingen högskoleexamen

Det första steget är att göra militär grundutbildning (GU), även kallat lumpen.

GU kan genomföras på flera olika förband. Beroende på vilken befattning man utbildas mot är GU:n elva eller nio månader lång. Är befattningen gruppchef (elva månader) finns möjlighet att efter GU söka direkt till alla officersutbildningar, medan befattningar som är nio månader långa måste kompletteras med en Gruppbefälsutbildning (GBU/GBFK) för att söka de flesta officersutbildningarna (en relativt osmidig process om man inte är yrkesmilitär).

LAOS rekommenderar alla som vill bli officerare att i första hand söka en gruppchefsbefattning.

Mer info om GU hittar du på försvarsmaktens hemsida.