Lunds akademiska officerssällskap

LAOS är en studentförening i Lund som är politiskt obunden och fristående från både Försvarsmakten och Lunds universitet. Vi återfinns i AF-borgen på 5:e våningen. Vår vision är att skapa tilltalande evenemang för studenter inom Lund. Både intressanta kunskapshöjande föredrag och seminarier inom försvars- och säkerhetsrelaterade frågor, men också rent sociala aktiviteter.

Föreningen grundades år 1960 av nyutexaminerade reservofficerare som studerade vid Lunds universitet. De ville förena det akademiska livet med sin militära bakgrund i en sann studentikos anda. Emblemet med ugglan och svärdet liksom devisen – ad utrumque paratus (till bådadera beredd) – åsyftar bildning och försvar.

LAOS verkar för att sprida intresse och kunskap om försvars- och säkerhetsrelaterade frågor. Detta gör vi främst genom att anordna föredrag, debatter och seminarier.

Utöver våra föredrag bedriver föreningen även verksamhet med stark social prägel. Dessa syftar till att stärka banden mellan medlemmar, studenter och intresserade samt värna om de militära sällskapstraditionerna. En stor del av verksamheten bedrivs i den mäss som sällskapet delar med systersällskapet SjöLund. Denna återfinns på femte våningen i AF-borgen. Varmt välkommen vid någon av våra aktiviteter!

LAOS aktiviteter är öppna för alla! En vanlig missuppfattning är att man måste vara officer för att komma till våra evenemang. Detta stämmer inte, ett intresse för den aktuella frågan är väl tillräckligt.