Det har gått 40 år sedan Lunds Akademiska Officerssällskap grundades av några nyutexaminerade reservofficerare som ville förena det akademiska med det militära i studentikos anda. I denna jubileumsskrift ger tjugo skribenter sin syn på de första 40 åren.