Bli medlem i LAOS

Lunds Akademiska Officerssällskap är ett öppet sällskap där alla kan bli medlemmar.

Sällskapet har en huvudförening och en stödförening. För medlemskap i huvudföreningen skall du:

  1. Studera vid Lunds Universitet
  2. Vara medlem i Akademiska Föreningen (exempelvis genom Studentlund och nation)

Om du har genomgått svensk militär grundutbildning (GMU/GU/Vpl) erhåller du status som militärmedlem i huvudföreningen. Styrelsen kan göra särskilda undantag för medlemskap i huvudföreningen.

Stödföreningen är öppen för dig som inte kan vara medlem i huvudföreningen. T ex alumner, eller studenter vid andra lärosäten.

Skillnaden är historisk och vid våra sammankomster görs ingen skillnad. Vi är två föreningar – men ett akademiskt officerssällskap!

Bli medlem nu!

Vänligen fyll i ansökningsformuläret nedan för den förening du önskar söka till. För medlemmar i huvudföreningen är medlemsavgiften 100 kr per år, och för medlemmar i stödföreningen 200 kr per år.

Medlemsavgiften för huvudföreningen är 100 kr per år och betalas vänligen till PG 53 76 46-2 eller swish 123 123 61 40. Märk betalningen med ”[ditt namn] medlemsavgift”. Notera att medlemskap i Akademiska Föreningen betalas per termin.

    Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna skicka information om föreningen till dig och föra ett medlemsregister. Uppgifterna kommer sparas så länge du är medlem i föreningen. Om LAOS vill dela uppgifterna med tredje part kommer du meddelas och erbjudas möjlighet att neka delningen. Om du önskar se vilka personuppgifter föreningen har på dig, kontakta ordforande@laoslund.se.

    Medlemsavgiften för stödföreningen är 200 kr per år och betalas vänligen till PG 53 33 63-8. Märk betalningen med ”[ditt namn] medlemsavgift”.

      Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna skicka information om föreningen till dig och föra ett medlemsregister. Uppgifterna kommer sparas så länge du är medlem i föreningen. Om LAOS vill dela uppgifterna med tredje part kommer du meddelas och erbjudas möjlighet att neka delningen. Om du önskar se vilka personuppgifter föreningen har på dig, kontakta stodforeningen@laoslund.se.