Jag har gjort GU som gruppchef eller kompletterat som anställd

Yrkesofficersutbildningar

Officersprogrammet (180 hp)

Officersprogrammet är ett treårigt akademiskt program som läses på Militärhögskolan Karlberg. Efter examen blir du officer.

Specialistofficersutbildning (SOU)

Specialistofficersutbildningen är inte en akademisk utbildning och sökes av anställda i försvarsmakten genom sina respektive förband. Efter examen blir du specialistofficer.

Reservofficersutbildningar

Reservofficersutbildning (ROU)

ROU genomförs under 12 månader och är inte en akademisk utbildning. Efter examen krävs det dock att du på egen hand tar en civil kandidatexamen (eller 180 hp inom samma program om du läser ex civilingenjör på LTH och således får ut din examen först efter 300 hp) för att du i framtiden ska kunna befordras.

Utbildningen sökes genom ett förband. Ta därför kontakt med det förband du skulle vilja jobba som reservofficer på om du vill läsa ROU. Efter examen blir du officer.

Anpassad reservofficersutbildning (AROU)

Den anpassade reservofficersutbildningen är 20 veckor lång och efter examen blir du specialistofficer. Utbildningen är inte en akademisk utbildning. Utbildningen sökes genom ett förband. Ta därför kontakt med det förband du skulle vilja jobba som reservofficer på om du vill läsa AROU. AROU kan genomföras på två sätt, som delad eller rak.

Delad AROU

Delad AROU läses under två somrar à tio veckor. Som student behöver du alltså inte ta studieuppehåll för att läsa en delad AROU.

Rak AROU

Rak AROU har utbildningsstart i januari och är 20 veckor lång.

 

Läs mer om reservofficersutbildningarna på reservofficerarna.se