Kära vänner!

Med anledning av de nya restriktionerna i Skåne har vi beslutat att skjuta föredraget på framtiden. Vi för en dialog med Öv Ginér så att vi kan genomföra föredraget när det är möjligt, inte minst för alla LAOSare som tillhör Ing 2:s skull!

Ad utrumque paratus