LAOSiter!

Även om vi i Skåne ser en stabil och låg nivå av Covid-19 fall så är omvärldsläget något försämrat med ökad smittspridning bara på andra sidan Öresund. Den närmsta framtiden är oviss och det finns en viss oro i samhället och vi har också tagit del av den oro som finns hos medlemmar som på grund av pandemin inte kan eller vill deltaga i ett jubileum. Och vad är detta jubileum utan våra medlemmar?

Det är med bakgrund av detta pandemiläge och era synpunkter som vi i balkommittén har fattat beslut att skjuta fram jubiléet till nästa höst. Beslutet är grundat i att läget ska hinna stabiliseras och att vi inte planerar en festlighet inom en tidsperiod som kan påverkas av en andra våg smittspridning, vilket vi i Europa idag sannolikt ser en början på.

Däremot kommer LAOS 60-årsdag inte att gå obemärkt förbi och vi tänker genomföra en mindre sittning fredagen 6/11, då vi i Sångsalen på AF Borgen sjunger in den nya sångboken i sann LAOSal anda! Festligheten kommer givetvis anpassas till rådande läge och det blir således ett begränsat antal platser. Anmälan till detta kommer ske genom anmälningsformulär som snart kommer dyka upp på hemsidan! https://laoslund.se/

Vi kommer nollställa anmälningssystemet och således behöver man på nytt anmäla sig till sångboksinsjungningen – är det några som helst frågor eller problem, vänligen kontakta oss på bal@laoslund.se så löser vi detta.

Ni som har betalat för bal, vänligen kontakta ordforande@laoslund.se med era kontouppgifter så att vi kan betala tillbaka er så snart som möjligt. Glöm inte heller att boka av era hotellrum på Grand Hotel om ni inte ämnar använda dessa!

Vi i balkommittén vill passa på att tacka för er förståelse, era kloka synpunkter och ert stöd.

Ad utrumque paratus

Balkommittén genom Ola Bengtsson