I senaste numret av Försvarets Forum (nr 3 2020) blev Laosaren Mårten Matells replik på Mikael Tornvings insändare om högskolekravet för ROU publicerat. Återfinns på sida 82. Länk: https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2020/forum_2003_lowres.pdf

För mer information om ROU, se ROU.

 
Ad utrumque paratus