Ärade LAOSiter!

Orientering!

AF-borgen byggs om.

Vad är uppgiften!

Vi skall medverka i Akademiska Föreningens insamling som just nu pågår.

Vår uppgift blir att få ihop 50 000 kronor senast den 29 februari.

Varför?

Därför att för en Lundastudent i allmänhet är AF den givna bastionen för ett aktivt studentliv

men för oss LAOS-are i synnerhet är, och har AF varit, den självklara platsen för våra publika

arrangemang och andra aktiviteter. Dessutom har AF alltid försett oss med verksamhets-

lokaler till reducerad hyra.

What’ s in it for LAOS?

När vi erlagt minst 50 000 kronor så kommer LAOS upp på den stora tavla över donatorer

som skänkt pengar till AF:s ombyggnad. Där hör LAOS hemma. På 70-talet var LAOS den näst

största studentföreningen i Lund. Vår storhet i antal medlemmar och omfattande aktiviteter

var något att räkna med i Lund. De generationer som uppehållit verksamheten under de

svåra åren är värda en eloge för att LAOS inte dött sotdöden som övriga akademiska

officerssällskap vid landets universitet gjort. När nu nya reservofficerskadrar utbildas kan

LAOS åter förväntas växa och redan känns det att LAOS är på god väg.

Vad är väl ett bättre år att synas på än det år LAOS fyller 60 år?

Genomförande!

LAOS ordförande 1977, Johan Kjellberg, med en bakgrund i bankvärlden, får hålla i den

praktiska hanteringen av de likvida strömmarna. Johan har förklarat sig villig att avsätta sitt

SWISH-konto under de närmaste 20 dagarna som vi har på oss att nå vårt mål

Er uppgift!

  1. Sätt in valfritt belopp på Johan Kjellbergs SWISH 0707 42 77 52 med tydligt angivande

av ert för – och efternamn åtföljt av ”LAOS”.

  1. Skicka namn och om möjligt även mailadresser på gamla LAOSare till lennart@atteryd.com (Lennart Atteryd var LAOS ordförande 1976)

Ad utrumque paratus