Starttiden är ändrad till 19.

 

Ad utrumque paratus