Försvarsberedningen har presenterat sin rapport. LAOS glädjs åt att den har en positiv syn på reservofficerare och akademiker (punkt 18.4 i rapporten).
Rapporten kan läsas i sin helhet på regeringens hemsida: Länk till rapporten