Föredraget ikväll med Marcus Björklund, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Skåne, har ställts in. Vi återkommer med ett nytt datum när ett sådant bestämts.

Ad utrumque paratus