Tisdagsaftonen var regnig och ruskig. Det allmänt låga stridsvärdet på staden fick Ordföranden att kalla till styrelsemöte i 12-tältet (alla ombads medtaga ett splintat vedträ). En rad olika frågor avhandlades. Vilken beredskap hade vi för besöket av Beredskapsdirektören(TM)? Hur snabbt byter AFs vaktmästare dörrlås? Har han jägarbakgrund månne? Kan han byta stroboskop också? Hur angenämt kommer LAOS-LARS bli iår? Ordförandens klubba kastade ifrån sig uppgifter och beredduppgifter till höger och vänster, och på kartan över Lund ritades en stor cirkel med texten “UND/INFO”.

Ad utrumque paratus