Bli medlem i LAOS

Lunds Akademiska Officerssällskap är ett öppet sällskap där alla kan bli medlemmar.

Sällskapet har en huvudförening och en stödförening. För medlemskap i huvudföreningen skall du studera vid Lunds Universitet/LTH, vara svensk medborgare och ha genomgått svensk militär grundutbildning. Stödföreningen är öppen för dig som inte studerar, läser vid annat universitet/högskola, inte genomgått kadettskola eller har utländskt medborgarskap. Skillnaden är historisk och vid våra sammankomster görs ingen skillnad. Vi är två föreninger – men ett akademiskt officerssällskap.

Bli medlem nu!

Vänligen fyll i ansökningsformuläret nedan för den förening du önskar söka till. För studenter är medlemsavgiften 100 kr per år, och för icke-studerande 200 kr per år.