Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Valmöte LAOS Stödförening

AF Borgen

Onsdag kväll den 14 december kl 19.00 (..) Valmöte för LAOS Stödförening. Fysiskt möte på Mässen, AF Borgen, kombinerat med distansmöjlighet (Teams-länk). Enklare eftersits efter valmötet. Anmälan till: stodforeningen@laoslund.se Ifall ni planerar vara med via distans och behöver Teams Länk Ifall ni planerar vara med på eftersitsen till självkostnadspris. /Styrelsen för LAOS Stödförening genom Johan [...]

Årsmöte – LAOS Stödförening

LAOS Mäss & Teams länk AF Borgen, Sandgatan 2, Lund, Sverige

Onsdag kväll den 25 januari kl 19.00 (..) Årsmöte för LAOS Stödförening. Fysiskt möte på Mässen, AF Borgen, kombinerat med distansmöjlighet (Teams-länk). Anmälan till: stodforeningen@laoslund.se /Styrelsen för LAOS Stödförening genom Johan Cedinger

Föredrag om kriget i Ukraina, övlt Joakim Paasikivi

AF Borgen

ONS 15 MAR, kl 18:00, Nya Fest, AF Borgen, samarrangemang med RiS. Föredrag av övlt Joakim Paasikivi om Rysslands angrepp på Ukraina. Anmälan till: carl@navisense.se senast 3 mars. Se bifogad bild eller länk för mer info. OBS: Byte av lokal till Lilla Salen och var gärna på plats ca 17:45. /LAOS genom Johan Cedinger https://www.forsvarsutbildarna.se/skane/wp-content/uploads/sites/24/2021/09/Sydfronten-2023.pdf