Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.
Vintern är snart här och det är dags att utse funktionärer för LAOS huvudförening och stödförening för verksamhetsåret 2021.
På grund av pandemirestriktionerna kommer valmötet genomföras digitalt (middagen som tidigare annonserades uteblir med andra ord). En Zoom-länk kommer att publiceras i evenemanget 18:45 varifrån man kan delta i valmötet. När du öppnar en Zoomlänk första gången måste du installera programvaran “Zoom Client”. Det enklaste sättet att kontrollera att din teknik fungerar är att testa att logga in via denna länk: https://zoom.us/test
Blir du tillfrågad om du vill installera programvaran svarar du ja. Gör gärna detta i god tid innan valmötet startar.
Obs! Tiden är (..)!

Nedan kommer valberedningens förslag på LAOS styrelse och funktionärer det 61:a verksamhetsåret. Man är välkommen att motkandidera, detta görs i sådant fall under valmötet när mötesordföranden frågar om någon vill motkandidera.

Styrelse 2021

Ordförande: Felix Adolfsson

Vice ordförande: Axel Rosenqvist

Sekreterare: Kevin Sundin

MässD: Johannes Lindell

SkattM: Vakant

Ledamot: Samuel Åhs Pontén

Ledamot: Ivar Lidström

Suppleant: Vakant

Suppleant: Vakant

Övriga funktionärer 2021

Balgeneral: Christopher Ogesjö

Kommendant: Axel Nilsson

Valberedningsordförande: Mårten Matell

Valberedningsledamot: Ivar Lidström

Valberedningsledamot: Vakant

Fanbärare: Mårten Matell

Revisor: Mårten Matell

Ad utrumque paratus

 

Share This Story, Choose Your Platform!