Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

I vår genomförs repris på Aurora, denna gång ännu större och mer omfattande! Onsdagen den 22 januari besöker mj Åke Palm LAOS i egenskap av representant för FMÖns övningsledning. Föredraget är intressant för alla lundastudenter som undrar hur den stora militärövningen i vår är upplagd och vill kunna hänga med i nyhetssändningarna under maj månad.

För alla er LAOSiter som kommer delta i övningen är detta dessutom en unik chans att på förhand orienteras om de stora penseldragen, och på så sätt slippa problemet med att informationen har gått från mun till mun så många gånger att den är förvanskad när den väl når era öron på stabsplatsen eller i kompaniförläggningen. Ni kommer inte ges kunna besegra motståndarsidan med informationen, men ni som är intresserade av krigskonst kommer kunna följa med i övningens skeden på ett mycket bättre sätt och uppfatta och tolka de signaler och indikationer som övningens utvecklande ger upphov till så att ni får en djupare förståelse för den taktiska nivån.

Anmälan till efterföljande middag görs på denna länk:

Ad utrumque paratus