Under fredagskvällen vandrade vilsna själar runt på Lunds gator på jakt efter bäsk, och de fann den på mässen. Väl där visade det sig att samtliga var styrelsemedlemmar i LAOS varför man enhälligt beslutade om att hålla styrelsemöte. Under mötet diskuterades såväl nymodigheter (ett informationsteknologiverktyg med namnet Slack) som gamla sanningar (Blazermärken måste vara handsydda!). En snabb visitation av mässen uppenbarade det ledsamma faktum att stroboskopet äro av minsta sort, och en livlig debatt om lämplig storlek på mässtroboskop tog därefter vid.

Ad utrumque paratus