Vänner!

Mässen får den 7/3-19 kl 18:00 besök av Marcus Björklund, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Skåne. Att vara beredskapsdirektör i en region som är avgörande för Sverige ur ett totalförsvarsperspektiv, i en tid när det stora återtaget av totalförsvaret påbörjas, är onekligen en oerhört viktig uppgift och Marcus kommer att dela med sig av sin visdom och kunskap på området till oss.

För middagsanmälan se evenemang i kalendariet.

Ad utrumque paratus