//Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Sensommar i Lund är något speciellt. Sommarens lugn försvinner successivt och byts ut av konstigt parkerade släp fyllda med bohag och ljudet av rullväskor på trottoaren. Det lugna sommarlunket byts ut av förvirrade novischer som försöker orientera sig i den charmiga bristen på stadsplanering. Lund vaknar.

Samma sak gäller styrelsen som nu håller på växla fokus från feriejobb och annat som hör studenttidens somrar till.

Även om Lund har slumrat under sommaren så gäller inte samma sak för Sällskapets styrelse som planerat ett fullspäckat kalendarium för höstterminen. Terminen inleder starkt med dubbla programpunkter fredagen den första september då Sällskapet under dagen står på hälsningsgillet och visar flagg. På kvällen sker något som vi hoppas att så många som möjligt kan närvara på, nämligen inspectorsbyte.

Avgående inspector Per Ola Olsson som förtjänstfullt väglett Sällskapet sedan 2007 lämnar ansvaret vidare till Olof Beckman. För första gången i Sällskapets historia kommer även Inspectorn biträdas av en Proinspector. Den positionen kommer att innehas av Jonas Hafström.

Sällskapets kalendarium sträcker sig till den 15 december då Sällskapet avhållet julavslutning i kombination med tävlingen om C A3:s vandringspris. Vad sker då mellan 1 september och 15 december? Jo, en massa saker som återfinns i bifogade kalendariet!

Utöver sällskapets verksamhet så ser jag mycket i fram emot ytterligare en termin i Lund som jag är övertygad blir fylld av muntration, tradition och framförallt diskussion. Då syftar jag inte bara på våra interna diskussioner i Sällskapet, utan många av de diskussioner som vi redan nu kan se bubbla upp i media kring omvärldsläget i allmänhet och kanske försvarsmaktsövning Aurora i synnerhet. Det märks tydligt att de människor som bekänner sig till den så kallade “fredsrörelsen” känner luft under sina vingar. Tyvärr så verkar det vara samla gamla retorik som baserar sig inte i ett genuint fredsvurm, utan i Rysslandsapologism, västfientlighet och livsfarligt nedrustningstänk. Dessa människor är inga nya meningsmotståndare för Sällskapet, utan snarare än återuppstånden nemesis. Min ambition är att inte låta dessa människor stå oemotsagda.

Glöm inte att prenumerera på detta nyhetsbrev, följa vår facebooksida samt kolla in vår hemsida som inom kort är helt uppdaterad! Om någon senior sitter inne på bilder från förr som kan tänkas pryda hemsidan vore Sällskapet väldigt tacksamma för bildbidrag.

Axel Skröder, fil.stud av Blekingska nationen.
Ordförande 57 verksamhetsåret.

By |2017-08-26T12:26:30+02:00augusti 26th, 2017|Aktuellt|0 Comments